A A A

Drogi i mosty

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku utrzymuje:
 

 44 dróg powiatowych o łącznej długości 242,710 km.
60 mostów o łącznej dł. 1482,35 m
424 przepusty drogowe


Mapa

Wykaz dróg

Wykaz ulic m. Sanok

Wykaz mostów