A A A

Rok 2006

Ogłoszenia z 2006 roku:

 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Zimowe utrzymanie dróg II

  Ogłoszenie o zawarciu umowy

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV 90.21.20.00-6
  90.21.30.00-3
  90.20.00.00-9

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zimowe utrzymanie dróg II

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV 90.21.20.00-6
  90.21.30.00-3
  90.20.00.00-9

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg II

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV 90.21.20.00-6
  90.21.30.00-3
  90.20.00.00-9

  SIWZ wraz z załącznikami został zamieszczony: 2006-09-26

 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Zimowe utrzymanie dróg

  Ogłoszenie o zawarciu umowy

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV 90.21.20.00-6
  90.21.30.00-3
  90.20.00.00-9

 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Tarnawa - Kalnica

  Ogłoszenie o zawarciu umowy

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa - Kalnica w km 9 +030 do 11+300 oraz od km 11+760 do 13+020
  CPV-45.23.32.20

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zimowe utrzymanie dróg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV 90.21.20.00-6
  90.21.30.00-3
  90.20.00.00-9

 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Smolnik - Mików

  Ogłoszenie o zawarciu umowy

  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2262 R Smolnik - Mików na odcinku od km 2 +334 do 2 +600
  CPV-45.23.32.20-7

 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Rzepedź - Mchawa

  Ogłoszenie o zawarciu umowy

  Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2259 R Rzepedź - Mchawa od km 1 + 480 do 2 +720 - odcinkami , nr 2255 R Wujskie przez wieś w km 1 +930 do 2 +050 polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - bitumiczną : warstwa profilujaca gr 4 cm , oraz warstwa ścieralna z masy mineralno - bitumicznej gr 4 cm
  CPV-45.23.32.20-7

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Tarnawa - Kalnica

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa - Kalnica w km 9+030 do 11+300 oraz od km 11 +760 do 13 +020
  CPV-45.23.32.20.

 • Odpowiedź na pytania do SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg

  Odpowiedź na pytania do SIWZ

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV:
  90.21.20.00-6
  90.21.30.00-3
  90.20.00.00-9

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Smolnik - Mików

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2262 R Smolnik - Mików na odcinku od km 2 +334 do 2+ 600
  CPV-45.23.32.20

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Rzepedź - Mchawa

   

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych : nr 2259 R Rzepedź - Mchawa w km od 1 +480 do 2 +720 - odcinkami , nr 2255 R , Wujskie przez wieś w km 1 + 930 do 2 +050 polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - bitumiczną ; warstwa profilująca gr. 4 cm , oraz warstwa ścieralna z masy mineralno - bitumicznej gr. 4 cm
  CPV-45.23.32.20-7

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV:
  90.21.20.00-6
  90.21.30.00-3
  90.20.00.00-9

  SIWZ wraz z załącznikami został zamieszczony: 2006-08-10

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Smolnik - Mików

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2262 R Smolnik - Mików na odcinku od km 2 +334 do km 2+ 600 CPV-45.23.32.20-7

 • Modyfikacja SIWZ - Tarnawa - Kalnica

  Modyfikacja SIWZ

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa - Kalnica w km 9 +030 do 11+300 oraz od km 11+760 do 13+020 CPV-45.23.32.20.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Rzepedź - Mchawa

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych : nr 2259 R Rzepedź - Mchawa w km od 1 +480 do 2 +720 - odcinkami , nr 2255 R , Wujskie przez wieś w km 1 + 930 do 2 +050 polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - bitumiczną ; warstwa profilująca gr. 4 cm , oraz warstwa ścieralna z masy mineralno - bitumicznej gr. 4 cm

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - Odrzechowa przez wieś

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Sanoku ul. Witkiewicza 8 informuje , że w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dn. 11.07.2006r. dot. Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202 R Odrzechowa przez wieś na odcinku od km 0 +000 do 0 +300

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Tarnawa - Kalnica

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa - Kalnica w km 9 +030 do 11+300 oraz od km 11+760 do 13+020, polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - bitumiczna, wykonaniu warstwy wiążącej gr 4cm, oraz warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej gr 4cm wraz z uzupełnieniem poboczy pospółka żwirową (CPV 45.23.32.20-7)

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odrzechowa przez wieś

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202 R Odrzechowa przez wieś w km 0+000 do km 0 +300 (CPV 45.23.32.22.)

   

  Otwarcie ofert: 2006-07-11

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - ul. Traugutta

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Sanoku ul. Witkiewicza 8 informuje , że w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dn. 22.06.2006r. dot . Remontu drogi powiatowej nr 2235 R - ul. Traugutta w Sanoku w km 0 +736 do 1+007 ( odcinkami ) w ilości 1000 m2 , polegający na wykonaniu nowej nawierzchni

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ul. Traugutta

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Remont drogi powiatowej nr 2235 R -ul. Traugutta w Sanoku od km o+732 do 1 +007 (odcinkami ) w ilości 1000 m2 polegający na wykonaniu nowej nawierzchni (CPV 45.23.32.23.)