A A A

Rok 2015

Ogłoszenia z 2015 roku:

 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa paliw płynnych 2016

  Sukcesywny bezgotówkowy zakup bez użycia  kart paliwowych paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8

   

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Zima 2015/2016

  Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km 197,218  w sezonie zimowym 2015/2016 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV – 90620000-9  usługi odśnieżania
  90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
  90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic

 • Ogłoszenie powiązane - Zima 2015

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 262664-2015 z dnia 2015-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sanok
  Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 197,217 w sezonie zimowym 2015/2016 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba zadań 8

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Zima 2015

  Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 197,217 w sezonie zimowym 2015/2016 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  Numer ogłoszenia: 262664 - 2015

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000 EUR - przegląd ob. mostowych

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów rozszerzonych pięcioletnich 61 sztuk obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa emulsji II

  Dostawa  emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej  K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t.

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR - Emulsja-2 2015

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę emulsji asfaltowej  kationowej szybkorozpadowej  K1-65  do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t.

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Emulsja 2015

  Unieważniam postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem  stosowania Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm ) na  dostawę  emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej  K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t.

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR - Emulsja 2015

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę emulsji asfaltowej  kationowej szybkorozpadowej  K1-65  do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t

 • Ogłoszenie - ograniczenie nośności dróg 2015

  Powiat Sanocki informuje, że Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku od dnia 6-03-2015 r. będzie sukcesywnie wprowadzać ograniczenia nośności na drogach powiatowych w celu ich ochrony przed nadmiernym zniszczeniem w związku z roztopami wiosennymi.