A A A

Rok 2017

Ogłoszenia z 2017 roku:

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - malowanie oznakowania 2017

  Malowanie oznakowania poziomego  ulic powiatowych : Rymanowskiej , Kościuszki, Jagiellońskiej , Słowackiego , Podgórze( w ilości zgodnie z załączonym i przedmiarami )  na ternie miasta Sanoka

 • Zapytanie ofertowe - malowanie oznakowania poziomego 2017

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia  : Malowanie oznakowania poziomego  ulic powiatowych : Rymanowskiej , Kościuszki, Jagiellońskiej , Słowackiego , Podgórze( w ilości zgodnie z załączonym i przedmiarami )  na ternie miasta Sanoka

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa tarcicy 2017

  Dostawę tarcicy iglastej ( modrzew, sosna ) kl. II  spełniającej wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,z przeznaczeniem do remontów 2  mostów

 • Zapytanie ofertowe - dostawa tarcicy 2017

   Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę tarcicy iglastej ( modrzew, sosna ) kl. II  spełniającej wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,z przeznaczeniem do remontów 2 mostów.

 • Zapytanie ofertowe - dostawa masy 2017

  Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości 300 ton

 • Zapytanie cenowe - Dostawa emulsji 2017

   Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia  dot. dostawy emulsji asfaltowej   kationowej szybkorozpadowejK1-65  do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t .

 • Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej – dostawa znaków drogowych 2017

  Zakup i dostawę znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego

 • Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu – znaki drogowe 2017

  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

  Zamówienie obejmuje sukcesywny zakup i dostawę znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego

 • Zapytanie ofertowe - zwierzęta 2017

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia: zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie tut. zarządu dróg.

 • Plan zamówień 2017r.

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku zgodnie z art.3 ust.1,2 Prawo Zamówień Publicznych  zamieszcza  plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych  na rok 2017 o wartości szacunkowej > 30 000 EUR